Svět letecké dopravy a jeho zákulisí

Svět letecké dopravy a jeho zákulisí

Letecká doprava je dnes naprosto běžným způsobem přepravy v případě linkových komerčních letů i private jet. Jde o jeden z nejrychlejších a nejbezpečnějších způsobů cestování, ať už letíte na dovolenou, za byznysem nebo na kulturní či sportovní událost. Cestující si vybírají konkrétní let podle mnoha kritérií. Pro někoho hraje roli cena, pro jiného pohodlí, soukromí nebo možnost vybrat si konkrétní čas odletu a destinaci. Málokdo ale ví, že odlet letadla i celá logistika letu obnáší řadu kroků, které je nutné podniknout ještě před odletem letadla, při jeho letu i následně po přistání. Podívejte se, kdo kromě kapitána a posádky zajišťuje bezpečí pasažérů v letadlech.

Bezpečí nejen ve vzduchu ale také na zemi

V rámci letecké dopravy existuje mnoho protokolů, aby byli cestující v bezpečí. K tomu je potřeba mít na palubě nejen zkušeného kapitána a posádku, ale také zařídit podporu na zemi. Tu zajišťuje několik institucí, jako je operační středisko leteckého provozovatele (OCC – Operations Control Centre). Díky němu letadlo vzlétne ve vypočítaný čas odletu (CTOT – Calculated Take Off Time) a je možné zajistit, že letadlo přistane nebo vzlétne v daném časovém okně (SLOT – slot, časový úsek přidělený letadlu ke vzletu nebo příletu). Co konkrétně tyto termíny znamenají a jak pomáhají cestujícím užít si bezpečný let?

Operační středisko leteckého provozovatele

Než se letadlo dostane do vzduchu, je potřeba zařídit celou řadu kroků. Následně se postarat o to, aby se letadlo zdárně dostalo do cílové destinace, přistálo a po přistání o něj bylo postaráno podle náležitých předpisů. Všechny tyto úkony jsou velkým dílem zodpovědností pracovníků operačního střediska leteckých dopravců. Ti mají zásadní podíl na starosti o koordinaci procesů a komunikaci s ostatními leteckými společnostmi.

V minulosti zastávali funkci při plánování letů do velké míry piloti letadel a několik zaměstnanců dispečinku na zemi. S rozvojem letecké dopravy, nákladních letů a private jet ale tuto roli museli převzít operační (provozní) střediska, která se starají o nejrůznější typy služeb. Obecně se jedná o dvě oblasti:

  • administrativní dispečink – zajištění pozemních služeb, včetně povolení na vzletové a přistávací dráhy
  • navigační dispečink – plánování tras letů, meteorologie, výkonové charakteristiky letadel

Všichni pracovníci v operačním středisku leteckého provozovatele musejí mít profesní specializaci a být licencovaní, aby bylo možné dosáhnout maximální bezpečnosti leteckého provozu. Každá země má navíc jiná kritéria pro znalosti a zkušenosti na výcvik personálu OOC.

Plánujete let soukromým letadlem a zajímalo by vás, co se před odletem bude dít? Kontaktujte soukromou leteckou společnost JetBee. Dopravíme vás kamkoli včas a bez starostí.

Co se děje během letu

Příprava na let (preflight) je pro operační středisko (OCC) nejdůležitější a také zabere nejvíce času. Vše záleží na tom, jestli se jedná o soukromý let nebo pravidelnou linku komerční letecké společnosti. Operátoři OCC musí zohlednit provozní omezení letiště, jeho vytíženost a meteorologické podmínky. Zároveň musí zjistit dostupnost pozemních služeb, zkontrolovat všechna přeletová a přistávací povolení a letový plán.

Během letu (inflight) je hlavním úkolem OCC sledování letu a monitoring aktuální meteorologické situace. Zvláště u delších letů, kdy se může počasí změnit. Hlavní úlohou operačního střediska je mít informace, kde by letadlo mohlo v případě nepříznivých meteorologických podmínek nouzově přistat.

Po přistání (postflight) se dispečeři operačního střediska soustředí především na analýzu celého plánování letu a zpětnou vazbu. Důležitou roli v této fázi hrají také pozemní služby a péče o technický stav letadla. Údržba letadel hraje klíčovou roli v prevenci potenciálních problémů a usnadňuje průběh dalšího vzletu letadla.

Společnost JetBee nabízí nejen výhodné soukromé lety, ale náš tým vám zajistí správu vašich letadel.

Zpoždění letu, proč mají letadla zpoždění

Letecká doprava, ať už se jedná o komerční dopravce nebo soukromé letecké společnosti, je velmi komplikovaný proces. Klíčové je sdílení informací (CDM – Collaborative Desicion Making), díky kterému je možné zefektivnit leteckou dopravu. Jednotlivá střediska, která si mezi sebou posílají zprávy o konkrétních letech, umožňují předvídat čas odletu, délku letu a čas přistání letadla. Díky této komunikaci je pak také možné předvídat případné zpoždění a koordinovat další dopravu.

Komerční i soukromé lety jsou v dnešní době velmi oblíbeným prostředkem, jak cestovat za zábavou, poznáním i prací. Mnoho letišť ale nedokáže na poptávku a vytíženost dostatečně reagovat. I proto se vyplatí vsadit na soukromé letecké společnosti, které mohou létat na méně vytížená letiště nebo využívat soukromé terminály, ve kterých probíhá odbavení pasažérů rychleji než na veřejných terminálech.

U private jet je riziko zpoždění letu minimální. Naopak v mnoha případech soukromé letadlo na pasažéra počká, když má zpoždění on. U komerčních aerolinií je ale situace opačná. Pokud se pasažér zpozdí, letadlo odlétá bez něj. V případě odloženého odletu letadla pasažér musí čekat a může mít problém vymoci si svá práva na refundaci. Nezřídka kdy ale není problém jen na straně aerolinek.

Důvodů, proč se letadlo může zpozdit, je mnoho. Nejčastějšími příčinami jsou nepříznivé meteorologické podmínky, technické závady nebo špatný management ze strany operačního střediska. A záleží jen na konkrétním dopravci, jak tyto problémy vyřeší. I v tom mají soukromé letecké společnosti výhodu, protože se věnují pouze svým cestujícím, jejichž počet obvykle nepřekračuje několik pasažérů.

Skrytý svět letectví

Pasažéři v komerčních aerolinkách se na svých cestách potkávají s letištním personálem a s letuškami a stevardy, kteří je na palubě letadla obsluhují. Cestující v private jet mají často možnost potkat se i s kapitánem, který jejich letoun řídí. Za všemi těmito lidmi jsou ale operátoři středisek leteckých dopravců, kteří jsou neodmyslitelnou součástí letecké dopravy.

I když nejsou na první pohled vidět, jejich úkolem je zabezpečit bezpečnost pasažérů od vzletu, při letu i po přistání. Právě oni jsou důležitým článkem při přípravě a plánování letů. Musejí ovládat řadu specializovaných činností a zároveň být schopní reagovat na nestandardní situace v mezinárodním měřítku.

Hledáte spolehlivého leteckého dopravce? Obraťte se na společnost JetBee.

Máte zájem o soukromý let?

Vyberte si destinaci a místo odletu, vše ostatní zařídíme. Pokud máte jakýkoliv dotaz, zeptejte se nás.

Další zajímavé články

Nabídky a zajímavosti

Nabídky a zajímavosti
Osobní údaje budou zpracovány, uloženy a použity v souladu s podmínkami stanovenými v našich zásadách ochrany osobních údajů. Odesláním formuláře souhlasíte s takovým zpracováním.