Safety Box

Jetbee vyzývají všechny zaměstnance a smluvní partnery, aby podali v souladu se Safety Policy hlášení o jakýchkoliv událostech nebo poměrech, které vedly nebo by mohly vést k nebezpečnému činu nebo riskantní provozní situaci, jakož i mandatorní podání hlášení v souladu v příslušnou legislativou. Prosíme o vložení textu, případně příloh do formuláře uvedeného níže.

Důležitá poznámka pro cestující: Tato e‑mailová schránka slouží výlučně zaměstnancům Jetbee pro účely podání provozního hlášení. Doporučujeme všem klientům, aby své žádosti nebo stížnosti posílali prostřednictvím kontaktního formuláře. Žádná klientská žádost nebo stížnost zaslaná prostřednictvím této e‑mailové schránky nebude zpracována.

Upload requirements